Konkurs EKO – ZABAWKA

Kochane przedszkolaki ogłaszamy kolejny konkurs!

Temat  dotyczy Dnia Ziemi, a  Wasze zadanie polega na stworzeniu wspólnie z Rodzicem ekologicznej zabawki.

Celem konkursu jest promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne. Zwrócenie uwagi na narastający problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpadami, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych przedszkolaków.

Warunki konkursu:

  1. Praca powinna być wykonana w formie przestrzennej – 3D
  2. Zabawka może być wykonana w dowolnym rozmiarze i z dowolnych materiałów, np. kartony, butelki itp.
  3. Każda osoba może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę.
  4. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: – wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych, – inwencja i pomysłowość podejścia do tematu, – wrażenie estetyczne, – spełnienie podanych wytycznych, – bezpieczeństwo.
  5. Oceny prac dokona komisja.
  6. Zdjęcie prac konkursowych należy wysłać do Pań prowadzących poszczególne grupy do dnia 30 kwietnia 2020 r.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05 maja 2020 r.
  8. Oczywiście przewidziane są nagrody za zdobycie  miejsc i wyróżnień oraz dyplomy dla wszystkich dzieci biorących udział w zabawie.
  9. Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie szkoły.
  10. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

Powodzenia !!!