MŁODZIEŻOWA RADA GMINY ZBUCZYN- wyjazd studyjny

Młodzieżowe Rady Gminy Zbuczyn, Wiśniew i Łosice spotkały się w Centrum Okopowa-Caritas Polska w Warszawie,
aby się wzajemnie zainspirować i wymienić pomysłami.
Realizator wyjazdu studyjnego i wykładowca Andrzej Rybus-Tołłoczko – firma Eart
– porozmawiał z młodzieżą m.in. o ich kompetencjach, zadaniach i inicjatywie uchwałodawczej.
47 młodzieżowych radnych, chętnych do działania na rzecz swojej społeczności integrowało się
i nawiązywało nowe znajomości podczas wspólnych warsztatów.
Uczestnictwo w spotkaniu było możliwe w związku z realizacją projektu
współfinansowanego z budżetu Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego,
w ramach instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”.
Na zakończenia wspólne zdjęcie przy Pałacu Kultury i Nauki, by upamiętnić ten przyjemny i ciekawy dzień.
Otwórz

Beata