Konkurs historyczny!- 100 rocznica Bitwy Warszawskiej

Moi drodzy pomimo, że wakacje tuż, tuż  zachęcamy do wzięcia udziału w  ogólnopolskim konkursie historycznym pt. 100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku,Człowiek, Zdarzenie, Miejsce, którego organizatorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy na temat historii i tradycji oręża polskiego. W załączniku jest także karta zgłoszenia konkursowego, którą wypełniają rodzice, w przypadku chęci udziału dziecka w konkursie.
Dla uczniów klas 1-4 : do wykonania praca plastyczna ( kartka pocztowa lub lapbook ).
Dla uczniów klas 5-7 do wykonania praca graficzno – literacka (plakat lub wiersz)- szczegóły w regulaminie.
Termin na wysłanie pracy wraz z kartą zgłoszenia do dnia 15 lipca 2020r (decyduje data stempla pocztowego). Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, dla najlepszych prac organizator przewidział atrakcyjne nagrody.
Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie – proszone są do zgłaszania się do p. Iwony
Konkurs – MON-strony-2-11.pdf