Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole!

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty, wśród uczniów potocznie nazywane Dniem Nauczyciela. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.

W części artystycznej  uczniowie naszej szkoły śpiewem i zabawnym skeczem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Przedstawiciele Rady Rodziców  podziękowali nauczycielom za pracę z ich dziećmi i na osłodę podarowali przepiękny tort.

Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły dowcipne tabliczki, które staną się ozdobą szkolnych sal.