,,Każde zakończenie jest nowym początkiem”

21 czerwca 2024r. , w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Był to dzień pełen emocji, podsumowań oraz podziękowań, który zgromadził uczniów, nauczycieli i rodziców.

Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań. Uczniowie klasy VIII dziękowali nauczycielom za trud i zaangażowanie w ich edukację, a rodzice docenili starania szkoły w wychowaniu ich dzieci. W szczególny sposób podziękowano również pracownikom administracji i obsługi szkoły, bez których codzienne funkcjonowanie placówki nie byłoby możliwe.

Pani Dyrektor Szkoły podsumowała miniony rok szkolny, podkreślając osiągnięcia uczniów oraz zaangażowanie nauczycieli. Wręczono liczne nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów, którzy przez cały rok szkolny wykazywali się wybitnymi wynikami w nauce oraz aktywnością w różnych dziedzinach.

Najważniejszym momentem było wręczenie świadectw. Uczniowie z dumą odbierali swoje dokumenty, kończąc kolejny etap edukacji. Szczególnie wzruszające było wręczenie świadectw uczniom klasy VIII, którzy tym samym zakończyli swoją przygodę w naszej szkole i są gotowi na nowe wyzwania w szkołach średnich.

Na zakończenie chcielibyśmy życzyć wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. Niech ten czas będzie pełen radości, odpoczynku i niezapomnianych przygód. Dziękujemy za wspólnie spędzony rok szkolny i do zobaczenia we wrześniu!