Podsumowanie Akcji i Inicjatyw Szkolnych 2023/2024

W mijającym roku szkolnym nasi uczniowie i nauczyciele wzięli aktywny udział w wielu akcjach i inicjatywach, które nie tylko rozwijały ich umiejętności, ale także wspierały potrzebujących oraz promowały ważne wartości społeczne. Oto krótkie podsumowanie najważniejszych z nich:

Zbiórka Korków dla Hospicjum

Nasza szkoła zaangażowała się w akcję zbierania plastikowych korków, które zostały przekazane na rzecz hospicjum dla dzieci. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się zebrać imponującą ilość korków, co przyczyniło się do wsparcia chorych dzieci oraz ich rodzin. Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie i wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.

Zbiórka Puszek Aluminiowych

W trosce o środowisko naturalne i z myślą o recyklingu, zorganizowaliśmy zbiórkę puszek aluminiowych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zebrane puszki zostały przekazane do punktu recyklingu. Dzięki temu nie tylko przyczyniliśmy się do ochrony środowiska, ale również pokazaliśmy, że nawet drobne działania mogą mieć znaczący wpływ na naszą planetę.

Konkurs z ZUS

Nasi uczniowie mieli również okazję wziąć udział w konkursie organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Konkurs ten był świetną okazją do pogłębienia wiedzy na temat systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jesteśmy dumni z wysokiego poziomu przygotowania naszych uczniów oraz ich osiągnięć w tym konkursie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom!

Misja Kieszonkowa

W ramach „Misji Kieszonkowej” nasi uczniowie uczyli się zarządzania finansami osobistymi, oszczędzania oraz planowania wydatków. Projekt ten nie tylko dostarczył uczniom praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, ale również promował odpowiedzialne podejście do finansów. W ramach misji przeprowadzono również szereg warsztatów i spotkań z ekspertami, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.


Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie oraz wsparcie w realizacji tych inicjatyw. To dzięki Waszemu wysiłkowi i determinacji mogliśmy wspólnie osiągnąć tak wiele. Liczymy na dalszą współpracę i równie owocne działania w przyszłym roku szkolnym!