Dyrektor– Beata  Sieczkiewicz

Rada Pedagogiczna

Justyna Mlonek (edukacja wczesnoszkolna)

Izabela Zbucka (edukacja wczesnoszkolna)

Joanna Kaczyńska (edukacja wczesnoszkolna)

Lidia Marcinkiewicz ( edukacja wczesnoszkolna)

Marlena Orzyłowska ( edukacja wczesnoszkolna)

Paulina Borowska ( edukacja wczesnoszkolna)