SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Stowarzyszenie Kulturowo- Oświatowe KOSEM  jest organizatorem wypoczynku letniego w formie półkolonii  w terminie 24 lipca- 4 sierpnia 2023r. 

Wypoczynek  letni  w formie półkolonii dla dzieci rolników w 2023  r.  został  dofinansowany  ze  środków Funduszu  Składkowego  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników  w kwocie 450,00  zł na każdego z uczestników, których rodzice są ubezpieczeni w KRUSie. 

Stowarzyszenie Kulturowo- Oświatowe KOSEM  jest organizatorem obozu wypoczynkowego w Łączkach Pensjonat Gawra w terminie 4 lipca- 16 lipca 2023r. 

Wypoczynek  letni  w formie kolonii dla dzieci rolników w 2023  r.  został  dofinansowany  ze  środków Funduszu  Składkowego  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników  w kwocie 1000,00  zł na każdego z uczestników, których rodzice są ubezpieczeni w KRUSie. 

Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe KOSEM jest  organizatorem wypoczynku zimowego w Murzasichle w terminie od  18.02.2023 do 25.02.2023.  Wypoczynek zimowy dla 35 dzieci rolnikow w 2023 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900 zł na każdego uczestnika. Na uczestników czekają liczne zimowe atrakcje.

 

Wybieraj bezpieczną żywność!

Zapraszamy na spotkanie!!

Stowarzyszenie Kulturowo- OświatoweKOSEM  zorganizowało dla najmłodszych uczestników półkolonie, które rozpoczynają się 25.07.2022 i potrwają do 06.08.2022. Na uczestników czekają liczne atrakcje. Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii  w 2022r. z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego jest dofinansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 450 zł na dziecko.

Stowarzyszenie Kulturowo- Oświatowe KOSEM  jest organizatorem obozu wypoczynkowego w Szklarskiej Porębie w terminie 4 lipca- 17 lipca 2022r. 

Wypoczynek  letni dla dzieci  i  młodzieży  w  formie Kolonii w 2022  r.  został  dofinansowany  ze  środków Funduszu  Składkowego  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników  w kwocie 950,00  zł na każdego z uczestników, których rodzice są ubezpieczeni w KRUSie. 

Stowarzyszenie pozyskało również na wyjazd dofinansowanie ze środków Wójta Gminy Zbuczyn.

 

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły na koncert zespoł Limbos- 7.08.2022 godz. 11.40, sala gimnastyczna.

 

 

 

Solidarni z Ukrainą!!!

Szanowni Panstwo, uruchomilismy pilną zbiorkę pieniedzy na zakup rzeczy wskazanych przez nasze gminy partnerskie na Ukrainie. Otwarte jest specjalne konto, na które można wplacać pieniadze. Jesli macie Panstwo możliwość, prosimy o wsparcie. Proszę o przekazanie informacji w Panstwa otoczeniu. Razem możemy wiecej!

Pozdrawiam Joanna Skolimowska Szpura

Specjalne konto: PL 45 9198 0003 0000 0459 2000 0040 OSP Zbuczyn, ul. Debowa 2, 08-106 Zbuczyn

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

EZRAUKSW

Jesteśmy podmiotem leczniczym, który od kilku lat z sukcesem wdraża autorski model psychologicznej opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Naszą misją jest budowanie sieci i relacji współpracy w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin, które doświadczają kryzysu psychicznego. Opracowany przez nas system wsparcia dla dzieci i rodzin, zwany „modelem EZRA”, wyróżnia się podejściem teoretyczno-praktycznym oraz uwzględnieniem sieci wsparcia społecznego, a także środowiska dzieci i młodzieży w procesie leczenia. W ramach spółki EZRA UKSW prowadzimy w Siedlcach  poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży.

Nasza poradnia przyjmuje pacjentów w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W naszej poradni  kompleksowo wspieramy proces zdrowienia.
Oferujemy psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową, a także grupy podwórkowe i socjoterapeutyczne.

Prowadzimy także grupy ogólnorozwojowe dla rodziców, dzieci  nastolatków. Działamy głównie w środowisku niepełnoletniego pacjenta, uruchamiając zasoby pozostające w jego najbliższym otoczeniu tj .w rodzinie, szkole, klasie, grupie rówieśniczej. W ten sposób osoby ważne dla dziecka mogą wspierać jego proces terapeutyczny i podtrzymywać pozytywne zmiany osiągnięte w terapii.
Proces leczenia opieramy na indywidualnym planie zdrowienia, przy tworzeniu którego wykorzystujemy również wiedzę płynącą z rodziny i środowiska.
Udzielamy pomocy kompleksowo– w zależności od potrzeb, terapie prowadzone są indywidualnie, grupowo lub rodzinnie. Łączymy teorię, czyli szeroką wiedzę specjalistów z praktycznym, skutecznym działaniem na wielu płaszczyznach.
Opieramy się na założeniach dialogu otwartego – m.in. natychmiastowej pomocy, elastyczności w indywidualnym podejściu do problemu dziecka/nastolatka i jego rodziny czy zapewnieniu ciągłości psychologicznej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Sienkiewicza 52
08-110 Siedlce
rejestracja.siedlce@ezrauksw.pl
tel: 690-077-702

Informujemy, że

Stowarzyszenie Kulturowo- Oświatowe KOSEM 

jest organizatorem obozu zimowego  w Murzasichle w terminie 29 stycznia- 5 lutego 2022r. 

Obóz  dla dzieci  i  młodzieży  w  formie wyjazdu został  dofinansowany 

ze  środków Funduszu  Składkowego  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników 

w kwocie 875,00  zł na każdego z 35 uczestników. 

Ulotka_dla_uczniow_szkol_podstawowych

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do dyrektorów i nauczycieli dotyczący odnotowywanych w województwie mazowieckim przypadków wścieklizny wśród zwierząt wolno żyjących oraz domowych

Warszawa, dn. 27 grudnia 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 
WKS.576.29.2021.RK

Dyrektorzy i nauczyciele
przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych województwa
mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z odnotowywanymi w województwie mazowieckim przypadkami wścieklizny wśród zwierząt wolno żyjących (m.in. lisów, nietoperzy, saren itp.) oraz domowych (np. kotów) proszę o podjęcie niezwłocznych działań upowszechniających wiedzę, a tym samym podnoszących świadomość dzieci i młodzieży na temat tego zagadnienia.

Działania w tym zakresie należą do zadań profilaktycznych realizowanych z uczniami, m.in. w ramach zajęć edukacyjnych. Jednocześnie proszę o wdrożenie w tę tematykę dzieci w przedszkolach. Przeprowadzone zajęcia, zastosowane formy i metody powinny być dostosowane do danej grupy wiekowej dzieci i młodzieży, ich potrzeb oraz możliwości percepcyjnych, a także odnotowane w dziennikach zajęć.

Ponadto proszę o przekazanie, podczas realizacji ww. zadania, ulotek opracowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Inspekcję Weterynaryjną oraz Wojewódzką Staję Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie, które na bieżąco są dostarczane do przedszkoli i szkół przez jednostki samorządu terytorialnego.

Udostępniam do wykorzystania:

 • Prezentację WŚCIEKLIZNA. Bądźmy ostrożni!
 • ulotki.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

Prezentacja

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

w ostatnich dniach Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Polska dzięki swojemu przedstawicielowi w Europejskiej Agencji Leków (jest nim prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych) miała bieżący dostęp do wszelkich informacji, na bazie których podejmowane były decyzje o dopuszczeniu szczepień dzieci w grupie wiekowej 5-11 lat.

Rekomendacja Europejskiej Agencji Leków uruchamia na terenie Unii Europejskiej dystrybucję szczepionek przeznaczonych dla dzieci. W Polsce spodziewamy się pierwszych dostaw już w połowie grudnia. Oznacza to, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy mogli rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Chcemy do tego czasu przekazać Państwu – Rodzicom i Opiekunom – jak najwięcej sprawdzonych i rzetelnych informacji, które pomogą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.

Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się blisko 28,5 tys. dzieci w wieku od 0 do 10 lat i blisko 35 tys. dzieci i młodzieży między 11. a 20. rokiem życia. Tylko w ciągu dwóch tygodni listopada do szpitali z ciężkim przebiegiem choroby trafiło blisko 500 dzieci. Ich średni wiek to jedynie 6 lat. Jednocześnie szczepienie przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas ponad 1,6 mln dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Niepożądane odczyny po szczepieniu wystąpiły jedynie u 0,02 proc. z nich i w przeważającym stopniu miały one łagodny przebieg. Dane te pokazują, że na 1,6 mln zaszczepionych dzieci jedynie 320 z nich doświadczyło łagodnych odczynów niepożądanych. To znacznie mniejsza grupa niż ta, która tylko w ciągu dwóch tygodni listopada trafiła z powodu COVID-19 do szpitala.

W badaniu klinicznym prowadzonym przez konsorcjum Pfizer/Biontech wzięło udział blisko 2,3 tys. dzieci w 94 ośrodkach na świecie. Z przedstawionych efektów badań wynika, że w grupie szczepionych dzieci w wieku 5-11 lat wystąpiło tylko jedno cięższe działanie niepożądane. Była to gorączka w wysokości 39,7℃. Poza tym – podobnie jak w przypadku innych szczepień – pojawiły się ból w miejscu podania szczepionki, zaczerwienienie, zmęczenie czy ból głowy. Co istotne objawy te bardzo szybko i samoistnie ustępowały. Warto również zwrócić szczególną uwagę na skuteczność szczepionki u dzieci. Okazuje się, że jest ona wyższa niż u dorosłych i wynosi aż 90,7 proc.

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje pomogą świadomie zdecydować w sprawie szczepienia dzieci. Chcemy podkreślić, że szczepionki to nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej przez cały rok szkolny. Zaszczepiony uczeń czy przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, gdy w klasie lub grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości. Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w mediach społecznościowych tych instytucji, na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.

Z wyrazami szacunku

 

Przemysław Czarnek

MINISTER EDUKACJI I NAUKI

 

Adam Niedzielski

MINISTER ZDROWIA

Szanowni Państwo,

bezpieczeństwo w sieci jest osią wszystkich działań, które realizujemy w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Dotychczas zapewnialiśmy je w sieci szkolnej, teraz robimy kolejny krok i prezentujemy rozwiązanie mOchrona – aplikację ochrony rodzicielskiej OSE, dostępną bezpłatnie na smartfony, tablety i komputery.

Zachęcamy do podzielenia się informacją o tym produkcie z rodzicami Państwa uczniów.

mOchrona to narzędzie wspierające ustalanie reguł dotyczących korzystania z internetu i aplikacji oraz pozwalające rodzicom na dostęp do informacji o aktywności dziecka na jego urządzeniu. Działa poprzez połączenie (sparowanie) sprzętów rodzica i dziecka.

Konto rodzica, zabezpieczone kodem PIN, pozwala na wybór kategorii stron internetowych i aplikacji, do których dziecko nie powinno mieć dostępu – np. dlatego, że zawierają treści niebezpieczne lub nieodpowiednie dla jego wieku. Co ważne, w ramach każdej kategorii można ustalać wyjątki, a także w dowolnym momencie zmienić wprowadzone ustawienia. Cały proces jest intuicyjny i prosty w obsłudze.

Aplikacja ochrony rodzicielskiej OSE może pomóc także w diagnozowaniu problemów, np. tych związanych z nadużywaniem urządzeń cyfrowych przez dzieci. Dzięki danym zawartym w raportach rodzic dowie się, ile czasu dziecko poświęca na poszczególne aktywności – aplikacje czy media społecznościowe. Jeśli coś wzbudzi jego obawy, ma szansę zareagować.

Aplikacja mOchrona jest narzędziem wspierającym. Kluczową rolę w ochronie dzieci przed cyberzagrożeniami już od najmłodszych lat odgrywa odpowiednia edukacja i kształtowanie prawidłowych nawyków dotyczących korzystania z urządzeń cyfrowych. Dlatego zachęcamy, aby temat bezpieczeństwa w sieci był stale obecny w Państwa szkole. Pomogą w tym nasze zasoby – w tym platforma OSE IT Szkoła, na której znajdują się materiały edukacyjne m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie: ose.gov.pl/mochrona.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

nask.pl ose.gov.pl osehero.pl it-szkola.edu.pl

Facebook OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Finał VIII edycji projektu ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY! - BIOSYSTEM SA

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić wszystkich uczniów oraz nauczycieli do udziału w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY! Ogłaszamy zbiórkę BATERII !!! Wyłącznie zużyte baterie wrzucamy do specjalnie przeznaczonych na nie pojemników z napisem ZBIERAMY BATERIE!!! ,, Pamiętajmy, że baterie to odpady niebezpieczne, zawierające trujące związki chemiczne, dlatego zadbajmy o naszą planetę i segregujmy odpady odpowiedzialnie ”

Regulamin bieg dzieci

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Przypominamy Państwu, najważniejsze informacje i zasady związane z uczestnictwem Państwa dziecka
w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego
odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne
oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne.
W ramach uczestnictwa w Programie szkoła podstawowa zawarła umowę z dostawcą, który dostarcza owoce
i warzywa oraz mleko i produkty mleczne (lub odrębne umowy z dostawcami owoców i warzyw oraz
produktów mlecznych), które następnie są udostępniane dzieciom w klasach I-V. W II semestrze roku
szkolnego 2019/2020 dzieci uczestniczące w Programie otrzymają, co najmniej 3 razy w tygodniu, przez
12 tygodni, łącznie:
 42 porcje świeżych owoców i warzyw oraz soki owocowe/przeciery owocowe,
 40 porcji mleka i produktów mlecznych.
Do dzieci w ramach Programu trafią następujące produkty: jabłka, gruszki, truskawki, soki owocowe/
przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepa, pomidorki oraz
mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.
Każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien zapoznać się z zasadami Programu, w tym z powyższym katalogiem
dostarczanych produktów i wyrazić zgodę na udział dziecka w Programie, do czego serdecznie Państwa
zachęcamy. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ww. produkty do szkoły gotowe do spożycia przez dzieci,
czyste, a w przypadku gdy jest to wymagane, pokrojone i odpowiednio zapakowane. Po dostarczeniu
produktów przez dostawcę, nim zostaną one udostępnione dzieciom, ich jakość sprawdzana jest również przez
pracowników szkoły. Mając na uwadze zarówno aspekty edukacyjne, jak również konieczność zachowania
właściwej jakości, w tym ciągu chłodniczego, produkty te powinny zostać spożyte przez dzieci w szkole po ich
udostępnieniu i nie powinny być zabierane przez uczniów do domów. Jakość świeżych owoców i warzyw
(pokrojonych i zapakowanych) lub produktów mlecznych, przetrzymywanych w temperaturze pokojowej przez
kilka godzin w plecaku szkolnym ulega pogorszeniu, co często powoduje, że nie nadają się one do spożycia
przez dzieci. W przypadku, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce prosimy o Państwa reakcję i wsparcie
w rozmowie z dziećmi, tak aby zachęcić je do wspólnego spożywania świeżych produktów w szkole, razem
z rówieśnikami. Przykład kolegów i koleżanek jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność
Programu i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych. Zachęcamy Państwa również do wspólnego
kontynuowania w środowisku domowym zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, co niewątpliwie
wzmocni skuteczność Programu, a przy tym będzie inwestycją
w zdrowie całej rodziny.
Wszelkie informacje dotyczące Programu, w tym wykaz
zatwierdzonych dostawców, dostępne są na stronie
internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
realizującego Program: http://www.kowr.gov.pl/program-dlaszkol/program-dla-szkol. Jednocześnie wszelkie uwagi dotyczące
realizacji Programu w szkole prosimy zgłaszać na adres mailowy
programdlaszkol@kowr.gov.pl oraz do właściwego Oddziału
Terenowego KOWR

Plakat

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

W załączeniu przekazujemy plakat i zachęcamy do upowszechnienia informacji w szkołach i placówkach.

Z wyrazami szacunku

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Ministerstwo Edukacji i Nauki

DOBRY START !

Od 1 lipca 2021 r. beneficjenci Programu Dobry Start mogą składać wniosek o
ustalenie prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej do ZUS.

W związku z napływającymi informacjami odnośnie osób mających trudności w
złożeniu wniosku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie w dniu
8.09.2021 r. (środa) w godz. 10.00 – 12.00 organizuje mobilny punkt wsparcia
podczas którego pracownicy ZUS założą profil na portalu PUE ZUS oraz pomogą
osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w złożeniu wniosku o świadczenie
dobry start.

https://dokumenty.mein.gov.pl/0ab58cd5-86c3-459a-8b21-fc0ca76f7519/listministrazdrowiadodyrektorowszkolnauczycielirodzicowwsprawieszczepiennastolatkow.pdf

Szanowni Państwo,
informujemy, że konferencja on-line dla zainteresowanych rodziców, dotycząca szczepień dzieci
od 12. roku życia będzie dostępna od 3 września br. od godz. 18.00, pod linkiem: https://youtu.be/dv6RCNwlYKk

Od 25 sierpnia br. działa specjalny adres mailowy szczepieniadzieci@gis.gov.pl, na który rodzice i opiekunowie uczniów mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami. Na wiadomości odpowiadają specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Pracownik Kuratorium wyznaczony do kontaktu w sprawie szczepień dzieci od 12. roku życia.

Delegatura w Siedlcach – st. specjalista Agnieszka Jankowska
tel. 25 632 60 00 wew. 110
agnieszka.jankowska@kuratorium.waw.pl
Do dnia 3 września br. w zastępstwie za panią Jankowską osobą
odpowiedzialną będzie st. wizytator Janina Piątek

Półkolonie ruszyły!!!

Stowarzyszenie Kulturowo- Oświatowe KOSEM  zorganizowało dla najmłodszych uczestników półkolonie, które rozpoczęły się 02.08.2021 i potrwają do 13.08.2021. Na uczestników czekają liczne atrakcje. 

Wypoczynek  letni dla dzieci  i  młodzieży  w  formie półkolonii w 2021  r.  został  dofinansowany  ze  środków Funduszu  Składkowego  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników  w kwocie 375,00  zł na każdego z 40 uczestników. 

Wisła 2021

Stowarzyszenie Kulturowo- Oświatowe KOSEM  jest organizatorem obozu wypoczynkowego w Wiśle w terminie 28 czerwca- 11 lipca 2021r. dla 85 uczestników z terenu województwa mazowieckiego.

Wypoczynek  letni dla dzieci  i  młodzieży  w  formie Kolonii w 2021  r.  został  dofinansowany  ze  środków Funduszu  Składkowego  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników  w kwocie 750,00  zł na każdego z 63 uczestników. 

Stowarzyszenie pozyskało również na wyjazd dofinansowanie ze środków Wojewody Mazowieckiego i Wójta Gminy Zbuczyn.

PÓŁKOLONIE

Zapraszamy dzieci uczęszczające do naszego przedszkola i szkoły

do udziału w letnich półkoloniach organizowanych

w terminie od 2 sierpnia do 13 sierpnia 2021r.

W programie półkolonii:

– 2 dłuższe wycieczki;

-krótsze wyjazdy np.: kino, plac zabaw, sala zabaw;

-zajęcia sportowo-rekreacyjne, ogólnorozwojowe, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia artystyczne, zabawy na świeżym powietrzu;

– posiłek;

– doskonała opieka.

Zapisy u wychowawców od dnia 8 czerwca 2020 r. do 11 czerwca. 

Koszt uczestnictwa dla dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUSie 350 zł., pozostali 450 zł.

Zachęcamy.

Uwaga! Dzieci, które wyjeżdżają na kolonie mogą również uczestniczyć w półkoloniach.

Regulamin-Konkursu-Mam-talent

Uwaga!

Ogłaszamy szkolne eliminacje dla uczniów klas IV-VIII

 do

XXXVII Konkurs Recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.

Przygotuj wiersz i fragment prozy dowolnego autora,

 łączny czas występu nie może przekraczać 5 minut.

Komisja przy ocenie zwróci uwagę na

dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Nagrania należy przesłać do pań od polskiego w terminie do 7 maja 2021r.

Dla uczestników dodatkowe oceny z języka polskiego,

dla zwycięzców oceny celujące i awans do eliminacji gminnych.

MAKUSZYNSKI regulamin 2021 (1)

UWAGA!!!

Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Kosem zaprasza na kolonie letnie w Wiśle, które planowane są w terminie 28.06- 11.07.2021r.

Program kolonii:

 • Zwiedzanie Wisły, Skoczni im. Adama Małysza, Galerii trofeów Małysza, Muzeum Narciarstwa
 • Wycieczki po Babiogórskim Parku Narodowym
 • Rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim
 • Wjazd na Czantorię
 • Wycieczka górska na Trzy Kopce Wiślane
 • Zwiedzanie Szczyrku
 • Zwiedzanie Zamku Książąt Sułkowskich
 • Zajęcia integracyjne
 • Ognisko

Zakwaterowanie w Domu Wczasowym ,,Beskidy” w Wiśle.

Zapisy wraz z zaliczką 200 zł. w sekretariacie szkoły do 10 maja 2021r.

Koszt wyjazdu zostanie podany w najbliższym czasie. Istnieje możliwość zapłaty bonem turystycznym.

 https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/bonturystyczny

KONKURS LIST DO TATY

BSWK 27/04//21/X

 

Szanowna Pani/Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły

Serdecznie zapraszam dzieci z Państwa Szkoły do udziału w szóstej edycji konkursu „List do Taty”, który ogłosiła Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP we współpracy z Zespołem Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego. Nad konkursem honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ważną rolę ojca w rodzinie oraz propagowanie przykładów dobrego ojcostwa.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych z mojego okręgu wyborczego ( powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski i miasto Siedlce), których zadaniem będzie napisanie pracy na temat: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata (ojczym lub ojciec zastępczy). Konkurs będzie przeprowadzony w szkołach w czerwcu 2021 r., a następnie prace konkursowe szkoły prześlą na adres mojego biura senatorskiego. Powołane przeze mnie jury wyłoni laureata etapu okręgowego. Spośród zwycięzców etapów okręgowych jury Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wyłoni laureatów konkursu. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali w Senacie w październiku 2021 r. lub w innym terminie uwzględniającym aktualną sytuacji epidemiologiczną w kraju. Zwycięzca etapu okręgowego wraz z ojcem lub innym opiekunem, będzie moim gościem podczas tej uroczystości, zaś Senat RP zapewnia wszystkim zwycięzcom etapów okręgowych atrakcje podczas pobytu w Warszawie.

Zachęcam serdecznie Państwa Szkołę do wzięcia udziału w konkursie.

Zgłoszenia proszę przesyłać mailowo na adres biuro@kraska.home.pl do dnia 28 maja 2021 r. Zgłoszenie musi zawierać nazwę, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko dyrektora. Po przesłaniu zgłoszenia biuro senatorskie przekaże do szkoły wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu.

W sprawach organizacyjnych zapytania proszę kierować do biura senatorskiego, adres: ul. Ks. Bosco 4, 08-300 Sokołów Podlaski, tel./fax (25) 781 34 47 lub 519 395 675,  e-mail: biuro@kraska.home.pl.

Na etapie okręgowym zamierzam ufundować nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz pięć wyróżnień.

W załączeniu przesyłam również regulamin konkursu „List do Taty”.

 

                                                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                          Waldemar Kraska

                                                                              Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Pakiet-szkola(1)_regulamin

Wiosna tuż, tuż, do naszych okien puka już…

Uwaga konkurs!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w  „II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Tegoroczna edycja będzie przebiegać pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

 Konkurs jest skierowany do  uczniów w wieku  11-14lat, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/juz-drugi-raz-dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/

W załączeniu :

– regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

– plakat dotyczący konkursu

Harmonogram półkolonii- ZIMA 2021

Półkolonie rozpoczynamy w poniedziałek (11.01.2021.) a kończymy w piątek (15.01.2021)

Autobusy ruszają spod szkoły o godzinie 8.00

Autobus p. Ryska – Modrzew (sklep) – Kwasy- Wąsy- Kosny- Sobicze- Kośmidry- Kosny

Autobus p. Grześka – Kornica- Modrzew Pólka- Pióry Wielkie- Pióry Pytki- Ostoje- Błażeje- Kosny

Zajęcia  w szkole trwają od 8.30 do 14.30. W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa na drugie śniadanie i obiad.

Odwóz autobusem o godzinie 14.30

Autobus p. Ryska – Wąsy- Modrzew- Kwasy- Kosny- Kośmidry- Sobicze- Krzesk

Autobus p. Grześka –Błażeje- Ostoje- Pióry Pytki- Pióry Wielkie -Modrzew Pólka- Kornica- Kosny

PONIEDZIAŁEK

8.30- 12.30- CHEMIA NA WESOŁO ( pokazy chemiczne, warsztaty chemiczne i techniczne)

13.00- 14.30 MISTRZ KARATE W AKCJI

WTOREK

8.30- 11.30 MÓJ CZWORONOŻNY PRZYJACIEL ( dogoterapia, filcowanie)

12.30- 14.30 ZABAWNE ANIMACJE

ŚRODA

8.30- 12.30 MASTERCHEF JUNIOR W KOSNACH

13.00- 14.30 GRY I ZABAWY

CZWARTEK

8.30- 11.00 – INSPIRACJE MUZYCZNO- TANECZNE

11.30- 14.30- WARSZTATY GRY NA AFRYKAŃSKICH BĘBNACH

PIĄTEK

8.30- 14.30 – CZAS NA PODSUMOWANIE

N I E S P O D Z I A N K A ! ! !

Wypoczynek zimowy dla dzieci w formie półkolonii w 2021r. został dofinansowany że środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 250 zł na każdego uczestnika.

ZIMA 2021- PÓŁKOLONIE

            

Organizacja wypoczynku zimowego w formie półkolonii dla dzieci w 2021 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, będących uczniami klas I-IV szkół podstawowych, z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Informujemy, że Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kosem” organizuje półkolonie dofinansowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci z terenów wiejskich. Wypoczynek zimowy będzie zorganizowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia, dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferta ferii:
termin: 11-15.01.2021 r.
– koszt: 80 zł
– miejsce: NSP w Izdebkach Kosnach

WARUNKI UCZESTNICTWA w półkoloniach:

 1. Udział w wypoczynku może wziąć dziecko, które nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku,
  2. Jedno z rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika ubezpieczone jest w KRUS-ie w pełnym wymiarze)
  3. Wiek uczestników: 7 – 11 lat (2010r. – 2014r.)

UWAGA!!! (kartę kwalifikacyjną można wydrukować ze strony lub pobrać w sekretariacie szkoły.)

KARTA-1 KRUS-1 zimowisko 2020 (1)

 1. Termin zgłoszeń do 7 stycznia 2021r. – wypełnioną KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA wraz z wpłatą, należy składać do czwartku w siedzibie Stowarzyszenia: Izdebki Kosny 38
  2. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
  3. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
  4. Karty nie wypełnione do końca nie będą brane pod uwagę!!!
  5. W razie rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach wpłaty nie będą zwracane.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  – odwołania półkolonii w momencie nieuzbierania odpowiedniej ilości uczestników półkolonii oraz gdy przepisy sanitarne na terenie RP zabronią organizacji takiej formy wypoczynku zimowego

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

wyżywienie (drugie śniadanie i obiad), transport, kadrę kierowniczą, wychowawczą i trenerską, opiekę medyczną, program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, gry i zabawy oraz wiele niezapomnianych atrakcji!

UCZESTNICY POWINNI ZABRAĆ ZE SOBA NA PÓŁKOLONIE:

Na zajecia plenerowe: solidne obuwie, płaszcz przeciwdeszczowy, czapka, szalik, rękawiczki, obuwie na zmianę do szkoły (obuwie sportowe),  leki na własne dolegliwości (również choroba lokomocyjna), maseczki ochronne na każdy dzień lub przyłbice.

Wypoczynek zimowy dla dzieci w formie półkolonii w 2021r. został dofinansowany że środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 250 zł na każdego uczestnika.

pismo do R. monitor.

Uwaga Konkurs!

Rolnicy z naszej gminy, liczymy na Was!

Jeśli wszyscy weźmiecie udział w Powszechnym Spisie Rolnym,

to mamy ogromną szansę na atrakcyjne nagrody dla naszych przedszkoli i szkół! 

Drodzy Rolnicy,

Wasz udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest bardzo ważny dla naszej gminy.

Dzięki temu będziemy wiedzieć, ilu Was jest, jaka jest Wasza sytuacja i jak możemy Was wspierać.

Dlatego bardzo liczymy, że wszyscy możliwie szybko spiszecie swoje gospodarstwa rolne przez samospis internetowy.

Mamy dla Was dodatkową motywację – poprzez liczny udział w Powszechnym Spisie Rolnym możecie zapewnić szkołom i przedszkolom Waszych dzieci atrakcyjne nagrody!

Każda gmina województwa mazowieckiego bierze udział w specjalnym konkursie Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Zwycięzcą konkursu zostanie gmina lub miasto z największym odsetkiem osób, które spisały się samodzielnie przez Internet.

Konkurs trwa od 16 września do 16 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada.

Nagrodą dla zwycięskiej gminy/miasta będzie 50 sztuk zestawów sportowych dla szkół podstawowych oraz atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Rolnicy, bardzo na Was liczymy – wystarczy się spisać! Spełnicie swój obowiązek, a przy okazji Wasze dzieci mają szansę na atrakcyjne zestawy do nauki i sportu!

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021:

31.sierpień 2020r. ( poniedziałek)

15.30– zebranie z rodzicami ( w zależności od pogody plac przed szkołą lub  na sali gimnastycznej)

1 września 2020 r. (wtorek)

8:00 – Msza Św. w kościele w Krzesku w intencji Nowego Roku Szkolnego 2020/21

9:00spotkanie uczniów z wychowawcami w wyznaczonych miejscach na placu szkolnym (w przypadku niesprzyjającej pogody w salach)

Przypominamy , żeby zabrać plecaki na nowe podręczniki. Tego dnia będzie dowóz autobusami szkolnymi z godzinnym przesunięciem. Trasy jak w ubiegłym roku.

Pamiętajmy o maseczkach oraz zachowaniu bezpiecznej odległości!!!

WRACAMY DO SZKOŁY!

NOWY ROK SZKOLNY 2020/21, NOWE ZASADY!!!

1 września 2020 roku jak większość uczniów szkół w Polsce, my również rozpoczniemy nowy rok szkolny. Na pewno wszyscy- dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice mają wiele pytań i wątpliwości. Nie sposób na wszystkie dzisiaj odpowiedzieć. Wszystkie niejasności biorą się z braku wiedzy, dlatego proponujemy wszystkim zapoznać się z materiałami i zaleceniami  przygotowanymi przez MEN i GIS na temat funkcjonowania szkoły w tym trudnym okresie.

https://www.tvp.info/49514991/bezpieczny-powrot-do-szkoly-najwazniejsze-zasady-w-nowym-spocie-tvp-wideo

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14928,Jak-organizowac-ksztalcenie-w-czasie-epidemii-zalecenia-dla-dyrektorow-szkol.html

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2?fbclid=IwAR2ZMdlG4tfoVA-I7ugivl7PbW_vufWWz4sglaXNE0Uco7Bn-FtTEhJSJ-E

OBÓZ TURYSTYCZNO-REKREACYJNY

Pensjonat „Górski Poranek”,
ul. Kościuszki 72, 57-550 Stronie Śląskie

ORGANIZATOR:

STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE „KOSEM”,   IZDEBKI KOSNY 38, 08-111 KRZESK

WYPOSAŻENIE   OBOZOWICZA:

1.Przybory do mycia: mydło, szczoteczka do zębów, pasta, ręcznik, krem do opalania z dużym filtrem, okulary przeciwsłoneczne, chusteczki higieniczne, klapki do kąpieli;

2.Ubrania: kurtka od deszczu, adidasy lub inne wygodne buty na wycieczki, dres, strój kąpielowy, sweter, bluzeczki, spodenki, spodnie, bieliznę, nakrycie głowy, mały plecak na wycieczki, kapcie;

3.W razie kłopotów w znoszeniu podróży – aviomarin lub inny środek na chorobę lokomocyjną, plasterki opatrunkowe, igła i nici, środek przeciw komarom;

4.Legitymacja szkolna, maseczki na twarz, mały/podróżny spray do dezynfekcji rąk.

 1. KSIĄŻKA DO CZYTANIA

Inne rzeczy:

1 konserwa mięsna (luncheon meat Krakus (Biedronka)),

1 pasztet drobiowy,

Aparat fotograficzny, sprzęt grający, telefon uczestnicy zabierają na własną odpowiedzialność.

Rodzice proszeni są o dzwonienie do dzieci wyłącznie w godzinach 18 – 22, aby nie narażać dzieci na niebezpieczeństwo odbierania telefonów np. podczas wycieczek w góry.

Wyjazd w dniu 15 lipca: Izdebki Kosny godz. 600

Zakończenie roku szkolnego 2019/20

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/20 w naszej szkole będzie tym razem wyglądała trochę inaczej niż zawsze.  Z powodu covid-19 nie jest to uroczystość obowiązkowa. Ci, którzy w niej będą uczestniczyć zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Uroczystość odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 8:00 – Msza św. w Kościele Parafialnym w Krzesku;

godz. 9:15- 9.45 – rozdanie świadectw, dyplomów i nagród przez wychowawców;

( wokół szkoły w wyznaczonych sektorach będą czekali wychowawcy, do których  podchodzą uczniowie w celu odbioru świadectw)

godz. 9.30- 10.15- rozdanie świadectw, dyplomów i nagród na sali gimnastycznej  dla uczniów klasy VIII

UWAGA!!!

Osoby, które nie odbiorą świadectw 26.06 mogą to zrobić 29 i 30 czerwca w godz. 9.00-12.00 w sekretariacie.

LIST MINISTRA EDUKACJI

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem
i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. 

Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach
i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując
je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja,
w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami
i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się. 

Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym, aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Bezpieczny wyjazd wakacyjny!!!

W związku z wydanym  Rozporządzeniem MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży informujemy, że  Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe KOSEM organizuje  w terminie 15.07-24.07. 2020 ( może ulec zmianie) wyjazd wakacyjny do miejscowości Stronie Śląskie pensjonat Górski Poranek.

Koszt wyjazdu – 750 zł. Pobyt na zasadach zgodnych z wytycznymi MEN, GIS, MZ ( tj. pobyt w wydzielonej części budynku tylko dla naszej grupy, dzieci tylko z naszej szkoły, 1 dziecko na  4m2 pokoju, zmianowość wydawania posiłków)

Konsultacje!!!

Od 25 maja rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klas VIII – harmonogram
ustali wychowawca wg zgłoszeń.
Od 1 czerwca z konsultacji będą mogli skorzystać uczniowie klas IV- VII.
Uczniów prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w konsultacjach u
wychowawców, którzy wyznaczą godziny na spotkania z nauczycielami.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Uczeń podczas konsultacji
uzyska możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału
czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje umożliwią uczniom poprawę oceny
na potrzebę klasyfikacji.

Harmonogram konsultacji od 1 czerwca:

imię i nazwisko nauczyciela przedmiot data konsultacji godziny
Beata Sieczkiewicz matematyka poniedziałek 11.30 – 14.00
Renata Dębska chemia wtorek 12.00 – 14.00
Agnieszka Anusiewicz język polski wtorek 12.00 – 14.00
Grzegorz Filipiuk matematyka, fizyka środa 12.00 – 14.00
Marlena Iwińska-Otłog biologia środa 12.00 – 14.00
Karolina Łada język angielski czwartek 12.00 – 14.00
Agnieszka Sobiczewska jęz. polski, jęz. niemiecki czwartek 12.00 – 14.00
Ireneusz Wysokiński W -f,  informatyka piątek 10.00 – 12.00

Uwaga Ósmoklasiści!!!

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020r.

Prosimy Ósmoklasistów i Rodziców o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.  

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Powrót do szkoły klas I-III
Drodzy Rodzice!!!

W związku ze złagodzeniem obostrzeń wynikających z epidemii koronawirusa
informujemy, iż od 25.05.2020r. ruszają zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w klasach I-III.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z wytycznymi MEN GIS i MZ.

 • Rodzice uczniów, którzy będą uczestniczyli w zajęciach zobowiązani są do
  zaopatrzenia swoich dzieci w maski ochronne.
 • Do szkoły przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe. Dziecko kaszlące, z podwyższoną
  temperaturą nie zostanie przyjęte.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe. Rodzic
  nie wchodzi do szatni, przekazuje dziecko przy wejściu do szkoły.
 • Po zmianie obuwia, uczeń myje i dezynfekuje ręce.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Powyższe procedury obowiązują również nauczycieli.
 • Prosimy Rodziców o zaopatrzenie dzieci w wodę oraz kanapki.
 • Godziny otwarcia szkoły 7.45 – 14.15, zajęcia uczniów klas I-III 8.00 -12.00.

Szanowni Państwo,
W związku z tym, że epidemia koronawirusa nie pozwala na normalne funkcjonowanie szkoły wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością. Zdrowie i życie jest najważniejsze.

Przerwa w tradycyjnych zajęciach lekcyjnych może potrwać dłużej niż zakładano. Musimy więc wykorzystać realne możliwości, aby konsekwencje zamknięcia szkoły były jak najmniejsze, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
Od 25 marca 2020 r. rozpoczniemy kształcenie zdalne – z wykorzystaniem metod i technik na odległość, co oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, ale dają możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
Dzieci i młodzież proszę o pozostawanie w domach, samodzielne zgłębianie wiedzy poprzez wykorzystanie dostępnych źródeł (podręczniki, lektury i inne książki, portale edukacyjne telewizyjne, radiowe i internetowe, stronę MEN.
Bardzo proszę o korzystanie z dziennika elektronicznego, strony internetowej izdebki.kosny.edu.pl oraz współpracę z nauczycielami (kontakt telefoniczny, lub poprzez grupy klasowe na komunikatorze  Messenger). Nauczyciele będą poprzez dziennik (dydaktyka/ wiadomości) zamieszczać informacje o zadaniach do wykonania. Praca ucznia będzie oceniana w dzienniku elektronicznym. Ta forma pracy może w zaistniałych okolicznościach być podstawą do wystawienia ocen na koniec roku szkolnego i decydować o promocji do następnej klasy lub ukończeniu szkoły.
O szczegółowych rozwiązaniach będziemy informować na bieżąco.
Dyrekcja NSP w Izdebkach-Kosnach

OTO KRÓTKI PORADNIK ..

 
   

MIĘDZY INNYMI O TYM …

jak działa nasza pamięć … oraz

praktyczne porady, które może przydadzą się uczniom w tym trudnym czasie …

Moi drodzy, czy zastanawialiście się kiedyś jak funkcjonuje nasza pamięć? Czy jest ona jedna, czy może są jej różne rodzaje? Nawet jeżeli nie, to na pewno każdy z was, odkąd zaczął uczęszczać do szkoły z pewnością zachodził w głowę co zrobić, by móc zapamiętać jak najwięcej w jak najszybszym tempie oraz żeby ta wiedza została w głowie na dłużej.

Tenże rozdział ma stanowić odpowiedź na powyższe pytania, ale przede wszystkim być dla was wskazówką, jak możecie ułatwić sobie przyswajanie zdobywanej w szkole wiedzy poprzez zastosowanie kilku sprytnych tricków.

Na wstępie jednak krótko o samej pamięci. Wyobraźcie sobie magazyn, w którym przechowujemy różne przedmioty. W naszym przypadku będą to informacje. W magazynie tym mieszczą się trzy działy, na których drzwiach znajdują się następujące tabliczki: „ pamięć sensoryczna,” (związana z naszymi zmysłami takimi jak np. wzrok i słuch), „pamięć krótkotrwała”, „pamięć długotrwała”. O ile zrozumienie działania pamięci sensorycznej, pełniącej w pewnym sensie funkcję wspomagającą mogłoby wydać wam się dzisiaj trudne, to z pewnością nie będziecie mieli najmniejszych problemów ze zrozumieniem, czym są pozostałe dwa rodzaje pamięci, czyli pamięć krótkotrwała i długotrwała. Ta pierwsza to pamięć operacyjna, którą przyrównamy do pamięci RAM w naszym komputerze. Każdy wie, jak jej dodatkowe gigabajty poprawiają wydajność i szybkość obliczeniową naszych PC-tów. Jest to pamięć przechowująca informacje, które zostały jedynie w niewielkim stopniu przetworzone, pamięć służąca do wydobywania informacji z kolejnego magazynu jakim jest pamięć długotrwała, a także pamięć z której nowo nabywane informacje są przekazywane do pamięci długotrwałej, o ile się o to postaramy tzn. po prostu czegoś nauczymy. Większość informacji przez nią przepływających nigdy nie zostanie przetransportowana do kolejnego magazynu i po prostu zostanie zapomniana. Przykładem może być numer telefonu do kolegi, który po zapisaniu w telefonie po kilku chwilach umyka z naszej głowy. Pamięć długotrwała natomiast jest to nasz dysk twardy, w którym informacje pozostają, często nawet do końca życia. Zapamiętywanie polega zatem na przenoszeniu informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej, szczególnie na zasadzie powtarzania informacji w pamięci krótkotrwałej. Co jednak możemy zrobić, aby uniknąć często żmudnego powtarzania, które zabiera dużo czasu i nie zawsze przynosi pożądany efekt? Możemy zastosować nazwane przeze mnie powyżej trickami tzw. mnemotechniki. Są to sposoby ułatwiające zarówno kodowanie, jak i odtwarzanie nowych informacji. Techniki te umiejętnie programują nasz umysł, ułatwiając nam szybko i skutecznie zapamiętywać. Stosując mnemotechniki opieramy się na podstawowej wiedzy dotyczącej procesu zapamiętywania, wykorzystujemy naturalne mechanizmy zdobywania nowych wiadomości.

Poniżej pragnę zaprezentować wam konkretne przykłady z których warto skorzystać:

Technika nr 1

Układanie wierszyków, krótkich rymowanek, pomagających zapamiętać np. spółgłoski, po których zawsze należy pisać „rz”. Owe spółgłoski to: p, b, t, d, k, g, w, j, ch, tak często powtarzane w szkole. Gdybyśmy mieli zapamiętać je po prostu, pewnie zajęłoby to nam więcej czasu, a i tak poszczególne z nich uleciałyby z naszej z głowy. Jeżeli natomiast ułożymy krótką rymowankę, której wyrazy rozpoczynać się będą od ww. spółgłosek, nauka może zająć nam kilka minut a efekt będzie długotrwały. Wymyślamy zatem np. następujące zdanie: „Pani, Barbara dostała tort gruszkowy, który , chciała jeść widelcem”… lub… „Powszechny brudny dom towarowy gdzie każdy chce jeździć windą”

Technika nr 2

Tworzenie tzw. skrótu z pierwszych liter słów, które chcemy zapamiętać. Przykładem może być próba opanowania pełnych aktualnych i historycznych nazw różnych krajów np.: Rzeczpospolita Polska (RP), Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL), Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), również w języku obcym np. United States of America (USA).

Technika nr 3 – Skojarzenia

To metoda bardzo przydatna do zapamiętywania imion lub adresów. Wyobraźmy sobie, że musimy zapamiętać adres restauracji: Łódź ul. Wioślana 8. Wówczas ulicę Wioślaną możemy skojarzyć z wiosłem, którym wiosłujemy płynąc po rzece łodzią w kształcie ósemki.

Natomiast mając za zadanie ułożenie numeru pin lub innego hasła możemy ewentualne cyfry 80832005 skojarzyć z datami urodzenia naszych rodziców, rodzeństwa oraz nas samych aby utworzonego raz hasła nigdy nie zapomnieć.

 

Technika nr 4 – Historyjki

Jeśli mamy do zapamiętania listę zakupów, najlepiej powiązać je w określony, choć niekoniecznie logiczny ciąg myślowy. Powiedzmy, że chcemy kupić: proszek do prania, colę, notes, papierowe ręczniki, ziemię do kwiatków.

Nasza historyjka może wyglądać tak: wchodzimy do mieszkania z colą w ręku, którą wręczamy znajdującemu się tam lokatorowi. Ten upuszcza colę na stół i brudzi znajdujący się tam obrus. Stół wycieramy papierowymi ręcznikami a obrus pierzemy w proszku do prania. Lokator chce przeprosić za swoją niezdarność i pyta co mógłby dla nas zrobić. Odpowiadamy, że przesadzić kwiatki. Lokator zapisuje sobie w notesie, że ma kupić ziemię do kwiatków.

 

Technika nr 5 – Mapa myśli

Mapa myśli to szczególny rodzaj robienia notatek, który czerpie po części z wyżej wymienionych metod a zwłaszcza techniki skojarzeń. W centralnej części mapy należy umieścić kolorowy rysunek dotyczący naszego zagadnienia np. efektywna nauka. Od niego powinny odchodzić grube linie z najważniejszymi słowami w postaci wyrazów lub obrazów. Od tych linii mogą odchodzić kolejne cieńsze z mniej ważnymi informacjami, a od nich jeszcze kolejne. Mapy myśli nie mają żadnych ograniczeń pod względem wielkości sporządzanych notatek.

Jak zatem widzicie nauka wcale nie musi być żmudna, nużąca i trudna. Z wykorzystaniem wyżej wymienionych technik może okazać się wręcz zabawna, a na pewno interesująca i przynosząca efekty np. w postaci dobrych ocen z odpowiedzi i sprawdzianów w szkole. Wykorzystujcie wymienione w tym rozdziale techniki, uzupełniajcie swoją wiedzę o kolejne, a także twórzcie własne, kreatywne pomysły pomagające wam w zapamiętywaniu.

Bibliografia:

 1. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

www.mnemotechnika.com/rodzaje_mnemotechnik.html

https://jaksieuczyc.pl/jak-tworzyc-mapy-mysli/

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/wychowanie/metody-zapamietywania-dla-dzieci-mnemotechniki-i-cwiczenia-pamieci_43100.html

Opracowała: Aneta Szymańska – psycholog