Dyrektor Szkoły– Beata Sieczkiewicz ( matematyka)

Zastępca Dyrektora– Ireneusz Wysokiński (wychowanie fizyczne, informatyka)

Rada Pedagogiczna

Monika Czerska ( gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne)

Barbara Hryciuk ( edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna i rewalidacja, plastyka)

Martyna Iwińska- Śledź ( edukacja wczesnoszkolna, świetlica)

Marlena Iwińska- Otłóg ( biologia, geografia, chemia)

Renata Krasuska ( edukacja wczesnoszkolna, świetlica)

Beata Nurzyńska ( nauczyciel wspomagający)

Łukasz Orzełowski ( muzyka)

Marta Radecka ( religia)

Elżbieta Ryś ( język angielski)

Katarzyna Radzikowska ( matematyka, fizyka, chemia, technika)

Martyna Siwek ( język polski, oligofrenopedagogika)

Agnieszka Sobiczewska ( język polski, język niemiecki, terapia pedagogiczna i rewalidacja)

Jarosław Soszyński  (technika, informatyka)

Iwona Wróblewska ( historia, wos, biblioteka