Biblioteka

przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Izdebkach Kosnach

zaprasza

poniedziałek 8.50- 11.25

wtorek 10.40- 13.20

środa 9.40- 12.30, 13.25- 14.10

czwartek 9.40- 11.25

piątek 8.00-8.45, 9.40-11.25

Bibliotekarz: Iwona Wróblewska

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

1. Z naszych zbiorów mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły.

2. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek oraz obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

3. Książki czytelnik wypożycza wyłącznie na swoje nazwisko.

4. Czytelnik jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, w tym jedną lekturę. O możliwości wypożyczenia większej ilości książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.

5. Maksymalny czas wypożyczenia książki to jeden miesiąc. Istnieje możliwość prolongaty na czas dłuższy, ale tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

6. Czytelnik, który przekroczył termin zwrotu książki o dwa miesiące lub więcej, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego do czasu zwrotu zaległości.

7. Książki należy szanować, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłaszać.

8. Każdy czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę obowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej- wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

9. Istnieje możliwość wypożyczania książek na okres wakacyjny.

( Przy opracowywaniu niniejszego regulaminu korzystano z doświadczeń innych bibliotek)