Konkursy, konkursy, konkursy!!!

Przymusowa przerwa w czasie epidemii to doskonała okazja do wzięcia udziału w konkursach przygotowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Jeśli nudzisz się, masz chociaż trochę wolnego czasu, lubisz robić zdjęcia lub malować, rysować, kleić to mamy coś dla Ciebie.

Jesteś ciekawy – czytaj niżej:)

P A T R I O T Y Z M

W CZASACH EPIDEMII KORONAWIRUSA

” KONKURS RODZINNY”

REGULAMIN

Zbliżają się MAJOWE ŚWIĘTA, nie możemy się spotkać, ale chcemy abyście pamiętali o ważnych, historycznych wydarzeniach.                                                      1. Organizatorem konkursu są: Iwona Wróblewska i Agnieszka Anusiewicz, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Izdebkach Kosnach.

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły. Prace można wykonywać indywidualnie lub grupowo, z rodzeństwem.     3. Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, upamiętnienie historycznych wydarzeń, promowanie wartości rodzinnych, motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami i zachęcanie do prezentowania własnych umiejętności.
 2. Konkurs polega na wykonaniu plakatu związanego z patriotyzmem w ówczesnym czasie.
 3. Technika wykonania jest dowolna. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 pracę (zdjęcie wykonanej pracy). Każde zdjęcie powinno być zaopatrzone w następujące dane: tytuł zdjęcia i ewentualnie krótki opis (miejsce, sytuacja, data), a także imię, nazwisko autora (autorów), klasę. Zdjęcia należy przesłać na adres iwonawroblewska1@wp.pl lub agaanu1502@onet.pl
 4. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia praw autorskich. Na fotografiach powinien znaleźć się także autor (autorzy) pracy.
 5. Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę: pomysłowość, zaskakujące, nietypowe sytuacje, ogólne wrażenie artystyczne.
 6. Osoby nagrodzone otrzymają pamiątkowy dyplom i punkty dodatnie.

9.Uczestnicy konkursu, przekazując prace na konkurs, akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na publikowanie swoich prac na stronie szkoły.

 1. Prace konkursowe należy nadesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

„PRZYŁAPANI NA CZYTANIU”

KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN

 

 

1.Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Izdebkach Kosnach.

 1. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie wrażliwości
  i wyobraźni uczniów, motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami i zachęcanie
  do prezentowania własnych umiejętności.
 2. Zdjęcia konkursowe powinny przedstawiać osobę lub osoby czytające książki w różnych miejscach i sytuacjach.
  5. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia. Każde zdjęcie powinno być zaopatrzone w następujące dane: tytuł zdjęcia
  i ewentualnie krótki opis (miejsce, sytuacja, data) a także imię, nazwisko autora, klasę.

Zdjęcia należy przesłać na adres iwonawroblewska1@wp.pl

 1. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia praw autorskich. Na fotografiach powinny znajdować się uczniowie naszej szkoły.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę: pomysłowość, zaskakujące, nietypowe sytuacje, ogólne wrażenie artystyczne.
  8. Osoby nagrodzone otrzymają pamiątkowy dyplom i punkty dodatnie.

9.Uczestnicy konkursu, przekazując prace na konkurs, akceptują regulamin
oraz wyrażają zgodę na publikowanie swoich prac na stronie szkoły.

 1. Prace konkursowe należy nadesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Zapraszamy też do udziału w konkursie EkoSzkoła

organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

„EkoSzkoła – edycja III” konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego