Konkurs Mikołajkowy ,,In the land of Santa Claus”

             Regulamin Angielskiego  Konkursu Mikołajkowego
„ In the land of Santa Claus”

Warunkiem udziału w konkursie śpiew/ recytacja jest przesłanie pliku video z piosenką świąteczną lub wierszem w j.angielskim.
Natomiast warunkiem udziału w konkursie plastycznym jest wykonanie ilustracji świątecznej dowolną techniką na kartce nie mniejszej niż A3 wraz z umieszczeniem tytułu konkursu na kartce „In the land of Santa Claus”.
Prace należy przesłać do 6 grudnia 2020r. do p.Eweliny Wereszczyńskiej lub przekazać wychowawcom.

Celem konkursu jest : rozwijanie w uczniach umiejętności językowych poprzez śpiewanie, recytowanie w języku angielskim , promowanie odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się, motywowanie do nauki języka angielskiego i wzbudzanie kreatywności uczniów mających zdolności plastyczne.

                                              Kategoria ŚPIEW

Kategorie wiekowe:
– szkoły podstawowe klasy I-III
– szkoły podstawowe klasy VII – VIII

Warunki uczestnictwa:
Repertuar jest dowolny. Podkład muzyczny nie może zawierać śpiewanej linii melodycznej. Piosenka ma być powiązana ze świętami i należy ją wykonać w j. angielskim.

Kryteria oceny:
– znajomość słów w j.obcym,
– technika wokalna ( intonacja, dykcja)
– muzykalność
– dostosowanie repertuaru do wieku,
– ogólny wyraz artystyczny,

Wymagania techniczne:
Śpiewaną piosenkę należy nagrać w formie video ( wraz z uczestnikiem). Będzie w dużej mierze oceniane nagranie : strój dziecka , sposób nagrania, muzykalność, odpowiednia znajomość słów .

 

Kategoria WIERSZ

Kategorie wiekowe:
– szkoły podstawowe klasy I-III
– szkoły podstawowe klasy VII – VIII

Warunki uczestnictwa:
Wiersz może być napisany samodzielnie i przedstawiony z pamięci w j.angielskim lub wybrany z internetu. Wiersz musi być związany ze świętami bożonarodzeniowymi/mikołajem/choinką .
Jeśli wiersz jest krótki należy go przedstawić 2/3 razy w nagraniu.

Kryteria oceny:
– poprawna znajomość słów w j.obcym,
– poprawna wymowa,
– ogólny wyraz artystyczny,
– odpowiednia intonacja, dykcja,
– ogólny wyraz artystyczny

Wymagania techniczne:
Mówiony wiersz należy nagrać w formie video ( wraz z uczestnikiem). Mile widziany odpowiedni strój do wiersza ( powiązany z nim). W dużej mierze będzie oceniany wygląd artystyczny i poprawna wymowa.

                                        Kategoria PLASTYKA

Temat pracy – „In the land of Santa Claus” ( W krainie św. Mikołaja)

Tematem konkursu jest zaprojektowanie i przedstawienie symboli (np.  Mikołaja, choinkę itd.) lub ilustrację związaną z Mikołajkami, Świętami Bożego Narodzenia.
Praca musi zawierać tytuł konkursu w j.angielskim .

Technika wykonania: dowolna, prace płaskie i przestrzenne. Format pracy minimum A3. Mile widziane prace z elementami przestrzennymi i ( symbolami świątecznymi z napisami po angielsku.)

Kategorie wiekowe:

– przedszkole i klasy „O”
– szkoły podstawowe klasy I-III
– szkoły podstawowe klasy VII – VIII

Kryteria oceny :
– napis konkursowy i napisy symboli po angielsku,
– zgodność z tematem,
– estetyka wykonania,
– sposób posługiwania się wybraną techniką,
– samodzielność,
– kreatywność,
– oryginalność.

Prace plastyczne należy dostarczyć do szkoły oraz wykonać zdjęcie z dzieckiem i wysłać w formie elektronicznej .