Uwaga! Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel miś”

           

       Regulamin konkursu plastycznego „ Mój przyjaciel miś”

Temat i cel konkursu
1. Konkurs jest ogłoszony pod hasłem „ Mój przyjaciel miś”.
2. Cele konkursu:
1) popularyzacji twórczości plastycznej dzieci
2) promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia
3) wyzwolenie wyobraźni dziecięcej

                                                 Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z grup przedszkolnych i uczniowie szkoły podstawowej klas 1-3.
1) 1 grupa – grupy przedszkolne
2) 2 grupa – klasy 1-3

                                                Zadanie konkursowe
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej przestrzennej pracy plastycznej w formie misia.
2. Nie będą uwzględniane : prace w formie rysunku, malarstwa.
3. Praca plastyczna powinna być podpisana.
4. Do konkursu można zgłosić jedną pracę.
5. Prace powinno się przekazać wychowawcy.

                                                     Kryteria oceny
Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę będzie brane:
1) zgodność tematyki,
2) walory artystyczne pracy,
3) oryginalność i pomysłowość

Konkurs trwa do 29 listopada 2021r.