KONKURS NA MASKĘ KARNAWAŁOWĄ

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO

„Maska Karnawałowa”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców z przedszkola w Izdebkach – Kosnach.

Zgłaszanie prac do 14.02.2022 r. u wychowawców grup przedszkolnych.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród na balu karnawałowym – 17.02.2022 r.

1.Postanowienia ogólne.

Temat konkursu: „Maska karnawałowa” – jako forma przestrzenna lub płaska.

2. Cele konkursu:

  • Pielęgnowanie tradycji karnawałowych
  • Rozwijanie więzi emocjonalnych pomiędzy rodzicami a dziećmi poprzez wspólne wykonanie pracy konkursowej
  • Rozbudzenie kreatywności dzieci
  • Prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci

3. Uczestnicy konkursu.

Dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami

4. Warunki:

  • Zadaniem uczestników jest wykonanie maski karnawałowej w formie płaskiej lub przestrzennej wybraną przez siebie techniką przy użyciu dowolnych materiałów.
  • Wielkość oraz kształt maski jest dowolny.
  • Każda praca powinna zawierać mocowania tak aby można było ja założyć oraz metryczkę: imię i nazwisko autora pracy.

5. Kryteria oceny prac konkursowych:

  • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

– dzieci w wieku 3 – 4 lat

– dzieci w wieku 5 – 6 lat

  • Prace oceniane będą pod względem:

– zgodności z tematem

– pomysłowości wykorzystanych materiałów

– walorów artystycznych i estetycznych

– oryginalności pomysłu

6. Nagrody

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są drobne upominki.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

Nagrody zostaną wręczone 17.02.2022r. podczas balu karnawałowego. 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie!!!