Szlakiem Pierwszych Piastów

7 czerwca ramach programu „Poznaj Polskę”, pojechaliśmy na trzydniową wycieczkę tzw. Szlakiem Piastowskim.

Jest to najstarsza trasa turystyczna w Polsce. Pierwszym punktem zwiedzania była Mysia Wieża w Kruszwicy.

To pozostałość zamku zbudowanego przez króla Kazimierza Wielkiego. Z nazwą wieży jest związanych kilka legend,

których treść sobie przypomnieliśmy . Z jej szczytu roztacza się niezapomniany widok na jezioro Gopło,

na jego malownicze wysepki i półwyspy. Potem udaliśmy się do do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,

dawnej osadzie ludności łużyckiej z epoki żelaza.

Drugi dzień rozpoczeliśmy od wyjazdu do Ostrowa Lednickiego. Przeprawiliśmy się promem na wyspę

i zwiedzaliśmy Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy – dawnego grodu z drugiej połowy X w.

Następnie udaliśmy się do Gniezna – pierwszej stolicy Polski. Głównym punktem zwiedzania była Katedra Gnieźnieńska

z grobem św. Wojciecha (patrona Polski) oraz ze słynnymi Drzwiami Gnieźnieńskimi, które są arcydziełem sztuki odlewniczej.

Katedra stanowiła miejsce ważnych wydarzeń historycznych, jest to idealne miejsce na lekcję historii dla młodzieży szkolnej.

W katedrze odbyła się chociażby koronacja Bolesława Chrobrego oraz słynny Zjazd Gnieźnieński.

Udaliśmy się też do Muzeum Początków Państwa Polskiego ,posiadającego bogate zbiory dotyczące

historii państwa pierwszych Piastów i dziejów Gniezna.

Trzeciego dnia odwiedziliśmy Poznań, który w latach 1290-1296 był stolicą naszego kraju.

Zwiedzanie zaczęliśmy od Bazyliki Archikatedralnej na Ostrowie Tumskim. Bazylika, zwana katedrą,

to jedna z najstarszych świątyń w Polsce. Najznakomitszą częścią katedry jest Złota Kaplica.

Następnie spacerkiem przeszliśmy na Stary Rynek, centralne miejsce miasta.

Ratusz to renesansowy budynek, z którego codziennie słychać hejnał Poznania.

Obejrzeliśmy również, słynne, trykające się koziołki.

Ta wycieczka to ,,żywa” lekcja historii.