Inauguracyjna Sesja Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Zbuczyn

W Gminie Zbuczyn oficjalnie rozpoczęła swoją działalność Młodzieżowa Rada Gminy Zbuczyn.

Inauguracyjna Sesja Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Zbuczyn odbyła się w dniu 27 października 2022 r.

 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.

W sesji uczestniczyli: Pani Janina Ewa Orzełowska –Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego,

Pan Hubert Pasiak – Wójt Gminy Zbuczyn, Ks. Sławomir Brodawka, Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko- przedstawiciel SOKIAL,

rodzice radnych, radni Gminy Zbuczyn, przedstawiciele Rady Seniorów, dyrektorzy szkół,

nauczyciele- opiekunowie, pracownicy Urzędu Gminy Zbuczyn.

Młodzież uczestniczyła już w warsztatach: Jak być radnym?

Przed radnymi wizyty studyjne: do innej młodzieżowej rady, instytucji wojewódzkiej.

A wszystko zaczęło się 30 września 2022r. podczas demokratycznych wyborów przeprowadzonych w szkole.

Uczniowie wybrali swoich reprezentantów do Młodzieżowej Rady. Z naszej szkoły wybrane zostały: Julia Chojecka oraz Łucja Jastrzębska.

Młodzieżowa rada gminy to organ fakultatywny o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.

Pełni rolę reprezentacji młodzieży na terenie gminy i ma pomagać władzom samorządowym

rozpoznawać potrzeby młodych mieszkańców, w szczególności poprzez wyrażanie opinii

o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.

Gratulujemy młodzieży odwagi oraz zaangażowania i życzymy niesłabnącego zapału w nowej roli – radnego.