Konstruktorzy w akcji

Na kolejnych zajęciach z robotyki Odkrywcy budowali buldożera na gąsienicach. Ten ciężki pojazd budowlany ma za zadanie przewieźć ciężkie ładunki , oczyścić plac budowy, zrobić niewielki wykop za pomocą mocnego lemiesza. Dzieci ze skupieniem wyszukiwały potrzebnych klocków oraz ćwiczyły współpracę zamieniając się co trzy slajdy podczas budowania. Programując roboty trener zaprezentował dzieciom kolejne płytki funkcyjne dżojstiku, za pomocą którego sterowali robotem. Dzieci ułożyły dwa programy jeden do jazdy, a drugi do podnoszenia i opuszczania lemiesza, który był podłączony do mniejszego silnika. Na zakończenie zajęć zerówka miał czas na wypróbowanie swoich programów w akcji.

Grupa Astronautów z kolei na swoich zajęciach skonstruowała rybę, na początku trener tak jak zawsze zapoznał dzieci z ciekawostkami dotyczącymi zwierzęcia, dzieci omówiły budowę ryby – płetwy, ogon, opływowy kształt, ciało pokryte łuskami. Dzieci utrwaliły wiedzę dotyczącą środowiska w jakim one żyją. Po zbudowaniu rybki, która ruszała ogonem i poruszała się, dzieci zaprogramowały ją samodzielnie, dodawały odpowiednie płytki z dźwiękami, obrazkami, dobudowały małe rybki i inne elementy podwodnego świata. Na koniec zajęć, dzieci otrzymały naklejki z wizerunkiem robota – rybki, którą tego dnia zbudowały. Uśmiechnięte buzie przedszkolaków świadczą o tym, jak dużo radości te zajęcia dają dzieciom.