I Gminny Konkurs Ortograficzny

Dzisiaj w naszej szkole odbył etap gminny Konkursu Ortograficznego Mistrz Ortografii. 

Główne cele konkursu to:

-propagowanie poprawnej pisowni;

-dbałość o piękno ojczystego języka;

-podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów;

-doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce;

-rozwijanie zainteresowań polonistycznych;

-wspieranie uzdolnień uczniów;

integracja środowiska szkół podstawowych działających na terenie Gminy Zbuczyn.

Konkurs kierowany był do uczniów klas V-VIII uczęszczających do ośmiu  szkół podstawowych znajdujących się na terenu gminy Zbuczyn.

Został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych- klasy V- VI oraz klasy VII- VIII.

Uczniowie musieli  na początku zmierzyć się z testem sprawdzającym znajomość zasad ortograficznych,

następnie przystąpili do pisania ze słuchu.

W kategorii klas V-VI udział wzięło 20 osób. Wyłoniono 4 laureatów.

Nasza uczennica- Martyna Radzikowska- zajęła III miejsce.

W kategorii klas VII- VIII uczestniczyło 22 osoby. Również na podium znalazło się czterech uczestników.

 I miejsce i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII otrzymała Roksana Parafińczuk – uczennica naszej szkoły.

Bardzo się cieszymy z sukcesów naszych uczennic!

Wszystkim  uczestnikom gratulujemy!!!