Nie bądź obojętny!!!

Kolejny rok bierzemy udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile.
W tym roku młodzi wolontariusze w największych miastach rozdali 450 tysięcy papierowych kwiatów.
Liczba ta symbolizuje liczbę Żydówek i Żydów, którzy byli zamknięci w getcie warszawskim.
80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim- to czas pamięci o tych, którzy walczyli,
ale również o cichych bohaterach, którzy godnie szli na śmierć.
To czas, kiedy możemy krytycznie spojrzeć na historię, a także na współczesność i w przyszłość.
Dokładnie tak, jak radził Marian Turski 27 stycznia 2020 roku.
Przypomniał wówczas tak zwane XI przykazanie – przesłanie jego przyjaciela Romana Kenta:
„Nie bądź obojętny”(…)bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzymy, jak na nas, jak na naszych potomków, «jakieś Auschwitz» nagle spadnie z nieba”.
W naszej szkole uczniowie wszyscy uczniowie włączyli się w obchody tej rocznicy.
Chętnie wycinali żonkile z papieru, przynosili żywe i z zainteresowaniem oglądali przygotowane filmy,
jak również brali udział w pogadance na ten temat.
Starsi obejrzeli przejmującą animację: „Zdążyć przed Panem Bogiem”, Hanny Krall.
Młodsi przygotowane słuchowiska.
Czytając słowa Marka Edelmana, czujemy odpowiedzialność, jaka spoczywa na nauczycielach.
„Musimy uczyć w szkołach, w przedszkolach, na uniwersytetach, że zło jest złem, że nienawiść jest złem i że miłość jest obowiązkiem. Musimy walczyć ze złem tak, żeby ten, który czyni zło, zrozumiał, że nie będzie dla niego litości”.