Przedszkolaki w bibliotece

W kwietniu i maju odbywały się lekcje w bibliotece dla grup przedszkolnych. Pani Iwonka przypomniała dzieciom regulamin biblioteki, utrwaliła zasady korzystania z książek, omówiła jak należy naprawiać książki, gdyby zostały uszkodzone. Na każdej lekcji czytała dzieciom opowiadanie, podczas którego zadawała pytania dotyczące poszczególnych fragmentów utworu. Przedszkolaki doskonaliły umiejętność uważnego słuchania, czekania na swoją kolej, wypowiadania się pełnymi zdaniami, poszerzały swój zasób słownictwa oraz umiejętność koncentracji uwagi. Po każdej przeprowadzonej lekcji, dzieci miały za zadanie narysować treść czytanego utworu, a następnie wspólnie wybierano najlepsze prace, których autorzy otrzymali drobne upominki.

Przeprowadzone zajęcia rozbudziły w dzieciach ciekawość świata i książek, pozwoliły przenieść się w świat fantazji i dały wiele radości.