Ciężka praca się opłaca!

Nasi uczniowie w tym roku szkolnym byli bardzo zaangażowani w życie szkoły.

Brali udział w różnych konkursach, kołach zainteresowań, uczęszczali na dodatkowe zajęcia.

Nagrodą za wkład wniesiony w sukcesy szkoły była wycieczka do Siedleckiej Krainy Przygód.

Atrakcji było wiele: zjazd na tyrolce, minigolf, strzelanie z łuku, jazda kładem, twister, friesbee.

 Wszyscy bawili się świetnie.