W marcu jak w garncu.

W tym tygodniu w naszym przedszkolu realizowaliśmy temat wiosenne przebudzenie. Dzieci zostały zapoznane z przysłowiem w marcu jak w garncu , gotowały marcową zupę oraz wykonały na ten temat  prace plastyczne. Przez cały tydzień przedszkolaki obserwowały pogodę a wyniki zaznaczały w swoich kalendarzach pogody. Dzieci rozmawiały również o oznakach wiosny. Dowiedziały się jak nazywają się wiosenne kwiaty, jakie zwierzęta budzą się z zimowego snu oraz, które ptaki powracają z ciepłych krajów by założyć gniazda. Dzieci śpiewały piosenki o wiośnie brały udział w licznych zabawach ruchowych, przeliczały wiosenne kwiaty oraz układały pogodowe rytmy. Największą atrakcją w każdej grupie była zabawa w ogrodnika podczas, której dzieci posadziły własne kwiaty oraz posiały warzywa. Dzięki tym zajęciom przedszkolaki lepiej zrozumiały czego potrzebują rośliny do prawidłowego wzrostu oraz poznały lepiej kolejną porę roku.