Uwaga Ósmoklasiści!

  HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2024

14 maj 2024r. (wtorek)

  • godz. 900  język polski

15 maj 2024r. (środa)

  • godz. 900 matematyka

16 maj 2024r. (czwartek) –  JĘZYK OBCY

  • godz. 900  język angielski

PRZYBORY

1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu  ósmoklasisty

 3 lipca 2024r.

 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

 6 lipca 2024r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

 od 6 lipca 2024r.

Oferta szkół ponadgimnazjalnych w Siedlcach:

I LO im. B.Prusa
I Katolickie LO im. Świętej Rodziny
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi
IV Liceum Ogólnokształcące  im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im.gen.J.Bema
ZDZ – CK Siedlce