Dyrektor Szkoły– Beata Sieczkiewicz ( matematyka)

Zastępca Dyrektora– Ireneusz Wysokiński (wychowanie fizyczne, informatyka)

Rada Pedagogiczna

Alicja Grochowska ( nauczyciel wspomagający)

ks. Piotr Hawryluk ( religia)

Barbara Hryciuk ( edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna i rewalidacja, plastyka)

Martyna Iwińska- Śledź ( edukacja wczesnoszkolna, świetlica)

Marlena Iwińska- Otłóg ( biologia, geografia, chemia)

Katarzyna Izdebska ( terapia pedagogiczna)

Renata Krasuska ( edukacja wczesnoszkolna, świetlica)

                                                                                                         Tomasz Łobacz ( edukacja prozdrowotna)

Anna Matejek ( język angielski)

Beata Nurzyńska ( nauczyciel wspomagający)

Katarzyna Radzikowska ( matematyka, fizyka, chemia, technika)

Martyna Siwek ( język polski, oligofrenopedagogika)

Agnieszka Sobiczewska ( język polski, język niemiecki, terapia pedagogiczna i rewalidacja)

Jarosław Soszyński  (technika, informatyka)

Paulina Stolarczyk ( muzyka)

Ewelina Wereszczyńska ( edukacja wczesnoszkolna, język angielski)

Iwona Wróblewska ( historia, wos, biblioteka)

Beata Wierzejska (oligofrenopedagogika)