Zarząd Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego KOSEM

Prezes: Beata Sieczkiewicz

Zastępca: Anna Celińska

Skarbnik: Edyta Ługowska

Członkowie Zarządu: Ireneusz Wysokiński Agnieszka Sobiczewska

 

Komisja Rewizyjna