Lecą boćki…

Bocianie przybyłeś dziś do nas,
witają cię dzieci i łąka zielona.
Dostojnie twe nogi stąpają po trawie,
czarno-białe pióra w słońcu lśnią ciekawie.
Tak jak ty wysoko nogi podnosimy,
kle, kle zaśpiewamy z tobą boćku miły.

Wyk. Julia Czerska

Wyk. Kinga Pasiak

Wyk. Aleksandra Skultecka

Wyk. Dagmara Michalak