Cztery żywioły – eksperymenty dzieci

We wszystkich grupach przedszkolnych zakończył się cykl zabaw badawczych dotyczących „ Czterech żywiołów”: Ziemia, Woda, Powietrze, Ogień. Zajęcia te dały dzieciom możliwość do eksperymentowania oraz były okazją do poznania otaczającej rzeczywistości poprzez różne zmysły oraz do podejmowania własnej inicjatywy i aktywności dydaktycznej.  W ramach cyklu „ Cztery żywioły” dzieci brały udział w zajęciach badawczych i eksperymentach  przyrodniczych doświadczając poprzez rożne zmysły żywiołów ziemi, ognia, wody i powietrza. Zajęcia edukacyjne wprowadzały dzieci w świat takich wartości jak: natura, bezpieczeństwo, odwaga, roztropność i pokora wobec żywiołów ognia, wody, powietrza i ziemi.