Dzień drzewa

W poniedziałek, 11 października całe przedszkole obchodziło „Dzień Drzewa”. Jest to święto, które ma na celu zwrócić uwagę na szczególną rolę drzew w przyrodzie i ich znaczenie w naszym życiu, przyczyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród najmłodszych. Uczą jak należy dbać o przyrodę, uwrażliwiają na jej piękno.
Dzieci z grupy Obłoczki podczas swoich zajęć poznały różne rodzaje drzew iglastych i liściastych, rozpoznawały i nazywały owoce tych
drzew,  słuchały odgłosów związanych z lasem. W kilkuosobowych grupach układały puzzle przedstawiające drzewa, rozwijając tym samym koordynację wzrokowo – ruchową. Wykonały pracę plastyczną, wyklejając koronę drzewa zielonymi piórkami. Wszystkie przedszkolaki układały rytmy, utrwalając nazwy różnych zwierząt, które można spotkać w lesie. Na koniec wspólnie wykonały jesienne drzewo, odbijając pomalowane farbą ręce, które symbolizowały liście.
Grupa Gwiazdki tego dnia nosiła na głowach opaski przedstawiające drzewo, nawiązujące do obchodzonego święta. Na zajęciach dzieci
utrwalały nazwy drzew, rozpoznawały je po owocach i liściach, dzieliły je na iglaste i liściaste. Opisywały ilustracje przedstawiające drzewa
w lesie, ćwicząc tym samym budowanie dłuższych wypowiedzi. Poruszane były tematy związane z rolą drzew w przyrodzie, przedszkolaki
dowiedziały się, że drzewa produkują tlen, który jest nam potrzebny do życia, oczyszczają powietrze, są domem dla  wielu gatunków zwierząt. Gwiazdki wzięły udział w zabawach muzyczno- ruchowych. Na koniec dnia wykonały swój własny las w szkle, co przywołało na twarzach dzieci wiele radości. Za udział w obchodach dnia drzewa otrzymały dyplom przyjaciela przyrody.
W grupie Odkrywców, dzieci rozmawiały na temat co nam dają drzewa, co by było, gdyby ich zabrakło oraz w jaki sposób możemy o nie dbać. Przedszkolaki obejrzały film, ukazujący jak wyglądałoby życie bez drzew. Wysłuchały opowiadania pt. „Dlaczego potrzebujemy drzew?” Dzieci rozróżniały liście różnych drzew, nazywały ich owoce, segregowały wg. wielkości liście klonu, wykorzystując kasztany. Każdy przedszkolak ułożył swoje imię  oraz wybrane litery alfabetu. Podczas eksperymentu, przedszkolaki dowiedziały się jak woda od korzeni   transportowana jest do najwyższych miejsc na drzewie. Podsumowaniem całego dnia było wykonanie i udział w grze ścigance, podczas której za każdą poprawną odpowiedź można było zdobyć kasztany i żołędzie. Odkrywcy wykonali też pracę plastyczną z wykorzystaniem liści jako stempli. Na koniec zajęć cała grupa wybrała się na plac szkolny, gdzie obserwowali rosnące drzewa. Każdy wybrał swoje ulubione, mógł się do niego przytulić i odrysować jego korę.