Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w przedszkolu

21.11 przedszkolaki wspólnie z UNICEF obchodziły Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to jest organizowane z okazji przypadającej rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Dzień ten przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.
Tego dnia przedszkolaki przyszły ubrane na niebiesko, symbolizując tym solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie.
Pani Beata Wierzejska omówiła z naszymi przedszkolakami jakie mają prawa jako dzieci. Wspomniała również o obowiązkach, o których dzieci powinny pamiętać. Na zakończenie zajęć każdy pomalowaną rączką przypieczętował znajomość swoich praw.