„Profilaktyka oczami młodych ludzi – SCENA XD”

Grupa teatralna z naszej szkoły 2 grudnia 2022 wzięła udział

w Gminnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych o Tematyce Profilaktyki Uzależnień.

Do przeglądu przystąpiło 9 grup.

Nasz zespół przygotował na tą okazję krótki spektakl słowno- muzyczny pt. ,,Dorastanie na karuzeli uczuć”.

Inspiracją do stworzenia scenariusza były inscenizacje znalezione w Interecie.

Układy choreograficzne zostały ułożone samodzielnie przez młode aktorki.

Jury doceniła pomysłowość, oryginalność i cieżką pracę zespołu przyznając zaszczytne I miejsce!!!