DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU


 28 lutego 2023r. uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszką policji z Komisariatu w Siedlcach.

Tematem spotkania było: „Bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna w sieci”.

Policjantka przedstawiła słuchaczom aspekty prawne, związane z problematyką DBI.

Ponadto omówiła m.in. co to jest prywatność w sieci, cyberprzemoc, cyberzagrożenia, szkodliwe treści,

fałszywe informacje, budowanie własnego wizerunku w Internecie oraz tak popularny teraz hejt w sieci.

Wyjaśniła również kto to jest „nieletni”, co to jest „demoralizacja” i „czyn karalny”.

Bardzo skrupulatnie przedstawiła konsekwencje prawne za przewinienia związane z cyberprzemocą i hejtem w sieci.

Uczniowie dowiedzieli się również jakie może zastosować sąd wobec nieletniego środki wychowawcze i poprawcze,

w przypadku zachowania niezgodnego z prawem.

Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając dużo pytań.

Dzięki takim spotkaniom uczniowie wiele się dowiadują,

wiedzą co można a czego nie oraz jakie będą konsekwencje prawne w przypadku naruszenia prawa.

Poprzez możliwość rozmowy i zadawaniu pytań policjant będzie kojarzył się uczniom jako osoba,

której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.