1,2,3 -koduję ja i Ty! – kartoniki.

W naszym przedszkolu od kwietnia rozpoczęliśmy  realizację kolejnego zadania w ramach  programu „1, 2, 3 – koduję ja i Ty!”.

Przedszkolaki podczas zajęć z kodowania tym razem korzystały  z kolorowych kartoników. 3 – 4 latki układały na macie do kodowania kartoniki zgodnie z podanym warunkiem koloru i kształtu np. żółty kwiatek. Dzieci w ten sposób ćwiczyły logiczne myślenie, umiejętność klasyfikacji oraz spostrzegawczość.

5 – 6 latki układały na macie według instrukcji słownej kolorowe kartoniki. Dzieci musiały położyć kartonik na wskazanym polu np. A5. Postępując zgodnie ze wskazówkami przedszkolaki tworzyły ku swojemu zdziwieniu znane im obrazy. 6 latki podczas tych zajęć zapoznani zostali również z pojęciem symetrii. Dla utrwalenia zdobytej wiedzy dzieci indywidualnie kolorowały w ten sam sposób zakodowany obrazek na kartkach papieru.