Egzaminy, egzaminy, egzaminy…

Dzisiaj do trzydniowego egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 17 uczniów naszej szkoły.

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek, 23 maja, piszą egzamin z języka polskiego.

W drugim dniu, w środę, 24 maja, egzamin z matematyki.

W trzecim dniu, w czwartek, 25 maja, egzamin z języka obcego nowożytnego- u nas jest to angielski i rosyjski.

Prace naszych  ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.

Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin.

Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Aby ósmoklasistom było raźniej, również w tym samym czasie  uczniowie klasy VII przystępują do egzaminów próbnych,

żeby za rok z pełnym spokojem podejść do tego prawdziwego, końcowego sprawdzianu ich wiedzy.