Hura! Hura! Drużyna Kangura!

Od listopada część naszych przedszkolaków uczęszcza raz w tygodniu na zajęcia z PRZEDSZKOLIADA.PL – to ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Akademia Drużyny Kangura jest formą zachęcania dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Zajęcia są odpowiedzą na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są finansowane przez rodziców.

Dzieci bardzo lubią te zajęcia i z niecierpliwością wyczekują kolejnych spotkać i czekających ich wyzwań.