Tak mija nam czas

W  minionym tygodniu w przedszkolu dzieci  rozmawiały o upływie i następstwie czasu. Z ciekawością dzieci oglądały różne rodzaje kalendarzy i zegarów. Poznały również pracę zegarmistrza oraz wykonały własne zegary. Odkrywcy uczyli się również  odczytywania pełnych  godziny  na zegarze.

Ponadto dzieci poznały znaczenie słowa kalendarz i nauczyły się odnajdywać w nim ważne daty. Podczas zabaw dzieci również poznawały kolejność pór roku, dni tygodnia oraz miesięcy. Omówiły cechy charakterystyczne dla każdej pory roku. Ponadto Odkrywcy nauczyli się piosenki dzięki, której zapamiętali nazwy wszystkich miesięcy oraz poznali daty swoich urodzin – ustalili kto urodził się najwcześniej.