Lekcja historii – Muzeum Polin

20 maja uczniowie klas 4-8 wyjechali do Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Pierwszym punktem wizyty były warsztaty edukacyjne o tematyce związanej z tolerancją, dobroczynnością i stereotypami. Nasza młodzież rozmawiała o przeszłości, wyzwaniach współczesnego świata, brała udział w różnych ćwiczeniach, przygotowanych przed edukatorów muzeum. Po zajęciach praktycznych nadszedł czas na zwiedzanie z przewodnikiem. Dotykaj, doświadczaj, pytaj – odkrywaj z nami historię! – to hasło POLIN, nowoczesnego muzeum, ukazującego 1000 lat dziejów polskich Żydów. Uczniowie poznali piękno różnorodności kultur, religii i tradycji. Zachęceni zostali do odważnego myślenia, tolerancji, otwartości na świat i akceptacji odmienności kulturowej.