Kodowanie na macie – układanie drogi oraz windowanie

 

W naszym przedszkolu realizowany jest dzięki uzyskaniu grantu z programu „Rosnę z matematyką” organizowanego i finansowanego przez mFundację program „1,2,3 – koduję ja i Ty!”. W ramach projektu dla wszystkich grup przedszkolnych zostały zakupione maty do kodowania z zestawem kolorowych kubeczków, kolorowych kartoników, krążków funkcyjnych oraz robot Genibot.

W maju Astronauci po raz kolejny podejmują się wykonywania zadań związanych z matematyką. Tym razem miały za zadanie za pomocą kartoników kierunkowych ułożyć trasę między zwierzętami. Podczas zajęć posługiwali się pojęciami obrót w lewo,
obrót w prawo, prosto, itp. Dzieci dzięki temu utrwalały strony prawa i lewa, doskonalili umiejętności wypowiadania się na forum grupy, samodzielnie wykonywały zadania.


Kolejnym zadaniem było budowanie trasy windy, która musiała dostać się np. z pola A1 na pole A9, z pola H1 na  pole H8 itp.

 

Najmłodsza grupa również podjęła się kolejnego zadania. Obłoczki za pomocą kartoników kierunkowych układały trasę między dziewczynką a domkiem. Podczas zajęć posługiwali się pojęciami prosto, w prawo, w lewo. Dzieci dzięki temu utrwalały strony prawa i lewa.

 

 

Gwiazdki podczas zajęć z kodowania układały kolorowe kwadraty według koloru i ilości oczek przedstawionych na macie, np. 3 żółte, 5 zielonych kwadratów. Dzieci doskonaliły umiejętności przeliczania, wydłużały czas koncentracji na zadaniu.

 

Najstarsza grupa czyli Odkrywcy podczas kolejnych zajęć z kodowania doskonaliła umiejętność skracania kodów. Musieli utworzyć kod dla robota Genibot tak aby mógł dojechać do kubeczka i przetransportować go do kolejnego. Do wykonania tego zadania  do robota zostały doczepione specjalne uchwyty dzięki, którym mógł łapać przedmioty. To zadanie bardzo spodobało się dzieciom. Kod wydawał się być bardzo długi ale zerówka sprytnie dostrzegła, że część strzałek kierunkowych, które się powtarzają można zastąpić liczbą.

Kolejne zadanie polegało na wylosowaniu karteczki z  działaniem i ułożeniu odpowiedniej ilości kubków potrzebnych do jego rozwiązania. Dzieci tworzyły również własne obrazy graficzne z kubeczków zachowując symetrię oraz w grupach budowali wieżę identyczną jak przeciwnej drużyny.