“Włączyć historię już czas!”

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku jest okazją do refleksji nad historycznymi wydarzeniami,

które doprowadziły do odrodzenia się państwa polskiego po 123 latach rozbiorów.

Data 11 listopada 1918 roku stała się symbolem wolności i niepodległości dla narodu polskiego.

Obchody 105. rocznicy niepodległości to również okazja do uhonorowania tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny

oraz do docenienia trudu wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania suwerenności Polski.

To czas dumy z historii, ale również refleksji nad przyszłością, nad tym, w jaki sposób współczesne pokolenie

może przyczynić się do dalszego rozwoju kraju.

Nasi uczniowie przygotowali akademię, którą uświetnił swoją obecnością pan wójt Hubert Pasiak.

Wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, które towarzyszyły naszym przodkom w różnych okresach dziejowych.

Młodzież przypomniała krótką historię tych pieśni, abyśmy uświadomili sobie ich wartość.

Na koniec usłyszeliśmy utwór „Włącz historię!”, który nie jest tylko piosenką, ale też manifestem patriotyzmu,

wezwaniem do odkrywania cennych wartości i symboli historii Polski.