Zajęcia sensoryczne

W Obłoczkach w minionym tygodniu odbyły się zajęcia sensoryczne. Dzieci pracowały z ryżem i doskonaliły umiejętności precyzyjnego chwytu, koncentracji uwagi,  koordynacje wzrokowo – ruchową, współpracę. Dzieci mogły przesypywać go, wyszukiwać przedmioty w ryżu i je wydobywać specjalnymi narzędziami. Zajęcia takie  wspomagają rozwój kreatywności oraz integrację sensoryczną.

Dodatkowo miały możliwość zabawy z masą sensoryczną – slime, która jest tak bardzo uwielbiana przez dzieci.