Zwierzęta zimą

Przed feriami dzieci w przedszkolu rozmawiały o zwierzętach w czasie zimy. Głównym tematem były ptaszki. Przedszkolaki dowiedziały się, jak pomagać ptakom zimą oraz jakimi pokarmami należy je dokarmiać. Dowiedziały się kto pracuje w lesie – leśniczy. Na czym polega jego praca i jakim zwierzętom pomaga. Dzieci poznały także tropy niektórych zwierząt, wykonywały piękne prace plastyczne, doskonaliły umiejętność przeliczania, uczyły się nowych piosenek. Nie zabrakło także wielu zabaw i ćwiczeń ruchowych.

OBŁOCZKI

GWIAZDKI

ASTRONAUCI

ODKRYWCY